google-site-verification=7_3Qlb9WBQPncxHb1eevglyf6NT4P-LzdBO3MV0ogLY
Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden ligt in Friesland. De gemeente bestaat uit de volgende plaatsen (en buurtschappen):
Baard
Bears
Britsum
Cornjum
Eagum
Easterlittens
Finkum
Friens
Goutum
Grou
Hempens
Hijum
Hilaard
Húns
Idaerd 
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jorwert
Leeuwarden
Lekkum
Leons
Mantgum
Miedum
Oude Leije
Reduzum
Snakkerburen
Stiens
Swichum
Teerns
Warstiens
Warten
Weidum
Wergea 
Wirdum
Wytgaard

Baard

Britsum

Cornjum

Goutum

Grou

Hempens

Hilaard

Jelsum

Jirnsum

Leeuwarden

Maak een keuze uit de volgende categorieën:

Adviesbureau’sGezondheidszorg, LichaamsverzorgingOverheid
Auto’sHorecaRecreatie, Toerisme
Automatisering, ComputersIndustrie, GroothandelVrijetijdsbesteding
BouwKledingWerk, Ondernemen
Communicatie, MultimediaKunstWinkels
DienstverleningMaatschappijWonen
DiversenOnderwijs

Adviesbureau’s

Auto’s

Automatisering, Computers

Bouw

Communicatie, Multimedia

Dienstverlening

Diversen

Gezondheidszorg, Lichaamsverzorging

Horeca

Industrie, Groothandel

Kleding

Kunst

Maatschappij

Onderwijs

Overheid

Recreatie, Toerisme

Vrijetijdsbesteding

Werk, Ondernemen

Winkels

Wonen

Lekkum

Mantgum

Reduzum

Stiens

Swichum

Teerns

Warten

Weidum

Wergea

Wirdum