google-site-verification=7_3Qlb9WBQPncxHb1eevglyf6NT4P-LzdBO3MV0ogLY
Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân ligt in Friesland. De gemeente bestaat uit de volgende plaatsen:
Aalsum
Anjum
Augsbuurt
Blije
Bornwird
Brantgum
Burdaard
Burum
Dokkum
Ee
Engwierum
Ferwert
Foudgum
Ginnum
Hallum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hegebeintum
Hiaure
Holwerd
Jannum
Jislum
Jouswier
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Lichtaard
Lioessens
Marrum
Metslawier
Moddergat
Morra
Munnekezijl
Nes
Niawier
Oosternijkerk
Oostmahorn
Oostrum
Oudwoude
Paesens
Raard
Reitsum
Ternaard
Triemen
Veenklooster
Waaxens
Wanswert
Warfstermolen
Westergeest
Wetsens
Wierum
Zwagerbosch

Noardeast-Fryslân

Aalsum

Anjum

Blije

Burdaard

Burum

Dokkum

Ee

Ferwert

Hallum

Hantum

Hantumeruitburen

Hantumhuizen

Hegebeintum

Hiaure

Holwerd

Kollum

Kollumerpomp

Kollumerzwaag

Marrum

Metslawier

Munnekezijl

Niawier

Oosternijkerk

Oostrum

Paesens

Reitsum

Ternaard

Triemen

Veenklooster

Warfstermolen

Westergeest